===============================
.

Για όλα τα μικρά ή ΜΕΓΑΛΑ τα εύκολα ή ϪЎϬӜ҈֒Ӆ@

Τεχνικά Προβλήματα Ύδρευσης & Θέρμανσης

Υδραυλικός   Αριθμός  Αδείας 1626/Α

Γιώργος Τρουλλινός τηλ 6932 860310

.
HOME ΑΠΟΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ON LINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ banner.astyservice.gr EMAIL LINK
.
.

210 7520513  6932860310  ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

     
Διαβάστε "Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"  
 
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Λεβιτοστάσιο Καλοριφέρ, Αποξήλωση Λέβητα
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

Εξαέρωση παροχής πετρελαίου

Συχνά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης που δουλεύουν με πετρέλαιο, αδειάζει η δεξαμενή και η παροχή παίρνει αέρα, με αποτέλεσμα όταν μπει ξανά πετρέλαιο ο καυστήρας δεν <ανάβει> και βγαίνει εκτός και ανάβει το γνωστό λαμπάκι του ηλεκτρονικού κυκλώματος. Το λαμπάκι – μπουτον αν πατηθεί μια δυο φορές και ο καυστήρας ξεκινήσει έχει καλώς αν όμως δεν ξεκινά θα χρειαστεί να εξαερώσουμε την παροχή του πετρελαίου . Ένας εύκολος τρόπος είναι ο παρακάτω που φαίνεται και στην φωτογραφία.

  

Στην σύνδεση του σωλήνα επιστροφής της αντλίας του καυστήρα παρεμβάλουμε ταφ στο οποίο τοποθετούμε εξαεριστικό ½ τύπου σώματος καόριφέρ. Στην περίπτωση αυτή πριν πατήσουμε το λαμπάκι – μπουτον κάνουμε εξαέρωση με το κλειδάκι μέχρι να φέρει πετρέλαιο, στην συνέχεια κλείνουμε το εξαεριστικό και κάνουμε επανεκκίνηση του καυστήρα.


 


 
 

  


 

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αναλαμβάνω   κάθε  τεχνική εργασία 
Εξυπηρετώ κάθε τεχνική  ανάγκη
Σε όλη την  Αθήνα και Αττική 24 ώρες

 Εξυπηρέτηση καί Κυριακές & αργίες

Τρουλλινός Γιώργος υδραυλικός

6932 860310 & 210 7520513