Υδραυλικός

6932 860310

Αριθμός  Αδείας 1626/Α 

Για όλα τα μικρά ή μεγάλα τα εύκολα ή δύσκολα

υδραυλικά   τεχνικά προβλήματα

ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες

Ηλεκτρικοί ταχυθερμοσίφωνες – ταχυθερμαντήρες

Οι ηλεκτρικοί ταχυθερμοσίφωνες – ταχυθερμαντήρες είναι θερμοσίφωνες που ζεσταίνουν το νερό την στιγμή που το χρειαζόμαστε σε αντίθεση με τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες που ζεσταίνουν το νερό νωρίτερα και το διατηρούν αποθηκευμένο μέχρι την χρήση του. Οι ηλεκτρικοί ταχυθερμοσίφωνες – ταχυθερμαντήρες από πλευράς σύνδεσης - τοποθέτησης στην υδραυλική εγκατάσταση χωρίζονται σε δυο κατηγορίες τους κεντρικούς που καλύπτουν όλη την υδραυλική εγκατάσταση με ζεστό νερό και τους τοπικούς συνήθως κουζίνας ή μπανιέρας - ντουζιέρας .

  

Ηλεκτρικός ταχυθερμοσίφωνας - ταχυθερμαντήρας Redring [..περισσότερα..]


Οι ηλεκτρικοί ταχυθερμοσίφωνες – ταχυθερμαντήρες από πλευράς ηλεκτρικής σύνδεσης είναι δύο τύπων οι μονοφασικοί και οι τριφασικοί . Από πλευράς δε απόδοσης ζεστού νερού υπάρχει μεγάλη ποικιλία από 3 – 4 kw έως και 25 – 30 kw. Η επιλογή του κατάλληλου ταχυθερμαντήρα έχει να κάνει με τις ανάγκες του χρήστη και τις δυνατότητες σε ηλεκτρική ενέργεια της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε αυτό το σημείο πρέπεινα τονίσω ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες της ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν προχωρήσει σε αγορά .

 


Διαβάστε "περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"
 

  

Ηλεκτρικός ταχυθερμοσίφωνας - ταχυθερμαντήρας THermitron [..περισσότερα..]

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αναλαμβάνω   κάθε  τεχνική εργασία 
Εξυπηρετώ κάθε τεχνική  ανάγκη
Σε όλη την  Αθήνα και Αττική 24 ώρες

 Εξυπηρέτηση καί Κυριακές & αργίες

Τρουλλινός Γιώργος υδραυλικός

6932 860310 & 210 7520513
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

 

https://search.google.com/test/mobile-friendly?id=sW_gtyVr9XkDxsy_qwwQZA