Υδραυλικός

6932 860310

Αριθμός  Αδείας 1626/Α 

Για όλα τα μικρά ή μεγάλα τα εύκολα ή δύσκολα

υδραυλικά   τεχνικά προβλήματα

ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

Θερμοσίφωνες Αερίου

Θερμοσίφωνες Αερίου

Οι θερμοσίφωνες αερίου διακρίνονται σε θερμοσίφωνες αερίου τύπου ταχυθερμαντήρα - ταχυθερμοσίφωνα , σε θερμοσίφωνες αερίου τύπου μπόιλερ και σε λέβητες θερμοσίφωνες αερίου τύπου ταχυθερμαντήρα – ταχυθερμοσίφωνα.

  


Οι θερμοσίφωνες αερίου τύπου ταχυθερμαντήρα – ταχυθερμοσίφωνα είναι συνήθως τοίχου ( επιτοίχιοι ) με αποδώσεις σε kw που ποικίλουν από 10 – 30 kw .Η απόδοση σε νερό κυμαίνεται από ελάχιστα λίτρα νερού / λεπτό μέχρι και 15 – 20 λίτρα νερού / λεπτό με διαφορά θερμοκρασίας το εξερχόμενο νερό από το εισερχόμενο 25 βαθμούς Κελσίου ( ΔΤ = 25 C ). θερμοσίφωνες αερίου τύπου ταχυθερμαντήρα – ταχυθερμοσίφωνα όσο αφορά τον θάλαμο καύσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες κλειστού θαλάμου και ανοικτού θαλάμου. Οι θερμοσίφωνες αερίου τύπου μπόιλερ - αποθήκης έχουν διάφορες χωρητικότητες από 80 λίτρα και πάνω με αποδώσεις σε kw που ποικίλουν από 10 kw και πάνω. Θερμοσίφωνες αερίου τύπου μπόιλερ - αποθήκης έχουμε τοίχου ( επιτοίχιους ) ή δαπέδου με ανοικτό θάλαμο καύσης ή και κλειστό θάλαμο καύσης. Οι λέβητες θερμοσίφωνες αερίου τύπου ταχυθερμαντήρα – ταχυθερμοσίφωνα έχου όλα τα χαρακτηριστικά των θερμοσίφωνων αερίου τύπου ταχυθερμαντήρα – ταχυθερμοσίφωνα με ένα επί πλέον ότι δηλ έχουν ενσωματωμένο και ένα λέβητα καλοριφέρ μικρής συνήθως απόδοσης αρκετής όμως για να καλύψει ένα διμέρισμα

 


Διαβάστε "περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"
 

  

ταχυθερμοσίφωνας αερίου

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αναλαμβάνω   κάθε  τεχνική εργασία 
Εξυπηρετώ κάθε τεχνική  ανάγκη
Σε όλη την  Αθήνα και Αττική 24 ώρες

 Εξυπηρέτηση καί Κυριακές & αργίες

Τρουλλινός Γιώργος υδραυλικός

6932 860310 & 210 7520513
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

 

https://search.google.com/test/mobile-friendly?id=sW_gtyVr9XkDxsy_qwwQZA