Υδραυλικός

6932 860310

Αριθμός  Αδείας 1626/Α 

Για όλα τα μικρά ή μεγάλα τα εύκολα ή δύσκολα

υδραυλικά   τεχνικά προβλήματα

ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση

Η κοπή ή αποξήλωση της παλαιάς Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr

Δεξαμενής πετρελαίου είτε μεταλλικής είτε πλαστικής γίνεται αφού πρώτα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής πυρκαγιάς καθώς και υγιεινής των εργαζομένων.Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr Αυτό προϋποθέτει παραλαβή τυχόν περιεχομένου σε καλή κατάσταση πετρελαίου από βυτίο. Κατόπιν ακολουθεί πολύ καλό εσωτερικό καθάρισμα της δεξαμενής από σκουριές και λοιπά υπολείμματα από όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της δεξαμενής.

  


Στην συνέχεια αποσυνδέονται όλες οι υπάρχουσες συνδέσεις και απομακρύνονται τυχόν μετρητές πετρελαίου καθώς και όλα τα ευπαθή και εύφλεκτα αντικείμενα πέριξ της δεξαμενής και σε απόσταση μέχρι και 2-3 μέτρων ή τοποθετείται η κατάλληλη προστασία. Φροντίζουμε ακόμα για την ύπαρξη των αναγκαίων πυροσβεστικών συσκευών, καθώς και για τον μέγιστο δυνατόν εξαερισμό του χώρου. Η κοπή της πλαστικής δεξαμενής πετρελαίου γίνεται με κατάλληλο πριόνι ή τροχό ενώ της μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου γίνεται με χρήση οξυγόνου ή τροχού. Η κοπή της δεξαμενής σε μικρότερα κομμάτια αποσκοπεί στην εύκολη απομάκρυνση της. Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr Πρέπει μετά την κοπή και απομάκρυνση να φροντίσουμε να παραληφθεί προς ανακύκλωση. Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr Στην παραπάνω φωτογραφία έχουν κοπεί η μία μικρή και η μία μεγάλη πλευρά της δεξαμενής.

Ενώ στην παρακάτω φωτογραφία η κοπή της δεξαμενής βρίσκεται σε προχωρημένο πλέον στάδιο

Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr

Στην φωτογραφία που ακολουθεί η κοπή της δεξαμενής βρίσκεται πρς το τέλος της με ασφάλεια και σιγουριά.

Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr Προσοχή αυτή η περιγραφή δεν αποτελεί υπόδειξη κοπής και ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που με βάση την παραπάνω περιγραφή κάποιος προκαλέσει ατύχημα ή ζημιές. Με το παραπάνω κείμενο δίνουμε πληροφορίες ανάλογες με τις περισσότερες ερωτήσεις που μας θέτουν οι ενδιαφερόμενοι για κοπή δεξαμενής πετρελαίου. Το παραπάνω κείμενο γράφτηκε από τον Γιώργο Τρουλλινό τηλ. 6932860310. Το παραπάνω κείμενο και οι σχετικές φωτογραφίες δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτους σε δικές τους ιστοσελίδες...

Δεξαμενή πετρελαίου astyservice.gr

Η παραπάνω δεξαμενή πετρελαίου διαστάσεων 1,25 Χ 1,25 Χ 1,9 μέτρων και χωρητικότητας 2.968 λίτρων πετρελαίου κόπηκε προκειμένου να απομακρυνθεί από το χώρο καθώς το καύσιμο του λεβητοστασίου αντικαταστάθηκε από το φυσικό αέριο.

 


Διαβάστε "περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"
 

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αναλαμβάνω   κάθε  τεχνική εργασία 
Εξυπηρετώ κάθε τεχνική  ανάγκη
Σε όλη την  Αθήνα και Αττική 24 ώρες

 Εξυπηρέτηση καί Κυριακές & αργίες

Τρουλλινός Γιώργος υδραυλικός

6932 860310 & 210 7520513
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

 

https://search.google.com/test/mobile-friendly?id=sW_gtyVr9XkDxsy_qwwQZA