Υδραυλικός

6932 860310

Αριθμός  Αδείας 1626/Α 

Για όλα τα μικρά ή μεγάλα τα εύκολα ή δύσκολα

υδραυλικά   τεχνικά προβλήματα

ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

Εξαέρωση παροχής πετρελαίου

Συχνά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης που δουλεύουν με πετρέλαιο, αδειάζει η δεξαμενή και η παροχή παίρνει αέρα, με αποτέλεσμα όταν μπει ξανά πετρέλαιο ο καυστήρας δεν <ανάβει> και βγαίνει εκτός και ανάβει το γνωστό λαμπάκι του ηλεκτρονικού κυκλώματος. Το λαμπάκι – μπουτον αν πατηθεί μια δυο φορές και ο καυστήρας ξεκινήσει έχει καλώς αν όμως δεν ξεκινά θα χρειαστεί να εξαερώσουμε την παροχή του πετρελαίου . Ένας εύκολος τρόπος είναι ο παρακάτω που φαίνεται και στην φωτογραφία.

  

Στην σύνδεση του σωλήνα επιστροφής της αντλίας του καυστήρα παρεμβάλουμε ταφ στο οποίο τοποθετούμε εξαεριστικό ½ τύπου σώματος καόριφέρ. Στην περίπτωση αυτή πριν πατήσουμε το λαμπάκι – μπουτον κάνουμε εξαέρωση με το κλειδάκι μέχρι να φέρει πετρέλαιο, στην συνέχεια κλείνουμε το εξαεριστικό και κάνουμε επανεκκίνηση του καυστήρα.


 


Διαβάστε "περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"
 

  

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αναλαμβάνω   κάθε  τεχνική εργασία 
Εξυπηρετώ κάθε τεχνική  ανάγκη
Σε όλη την  Αθήνα και Αττική 24 ώρες

 Εξυπηρέτηση καί Κυριακές & αργίες

Τρουλλινός Γιώργος υδραυλικός

6932 860310 & 210 7520513
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

 

https://search.google.com/test/mobile-friendly?id=sW_gtyVr9XkDxsy_qwwQZA